Máy sàng lọc rác- Terra select- CHLB Đức

Máy sàng lọc rác với các dòng máy : T3.T4.T5.T6.T7.T8
may-terra
Công suất : 10- 120 T/ giờ.
Sàng tách ra rác hữu cơ với kích thước lổ sàng= 10 - 40mm

Máy sàng lọc rác Terra select T3

Máy sàng lọc rác Terra select T4

Máy sàng lọc rác Terra select T5


Máy sàng lọc rác Terra select T6

Máy sàng lọc rác Terra select T7


MÁY SÀNG RÁC DI ĐỘNG CHLB ĐỨC - NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI CỦ CHI

MÁY SÀNG PHÂN VI SINH CHLB ĐỨC TỪ PHÂN XƯỞNG RÁC HỮU CƠDate Posted: 11/03/2017 15:05:57
News another